Ermeniler ile TBMM Arasında İmzalanan Antlaşma Hangisiydi?

Ermeniler ile TBMM arasında hangi antlaşma imzalandı? Bu makalede, Ermenistan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında imzalanan önemli bir antlaşmayı keşfedeceksiniz. Antlaşmanın detayları ve tarihi hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Ermeniler ile TBMM arasında hangi antlaşma imzalandı? Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Ermenistan arasında 1921 yılında Kars Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma, Türkiye’nin doğu sınırlarının belirlenmesi ve Ermenistan’ın bağımsızlığını tanımasını içermektedir. Kars Antlaşması, Ardahan, Kars ve Iğdır gibi bölgelerin statüsünü düzenlemekte olup, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan bir anlaşmadır. Antlaşma, iki ülke arasındaki sınırları belirleyerek barışçıl bir çözüm sağlamış ve bölgedeki istikrarı güçlendirmiştir. Ermeniler ile TBMM arasında imzalanan Kars Antlaşması, tarihi öneme sahip bir anlaşma olarak kabul edilmektedir. Bu antlaşma, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamış ve bölgesel barışa önemli bir adım olarak değerlendirilmiştir.

Ermeniler ile TBMM arasında 1921 yılında Gümrü Antlaşması imzalandı.
Antlaşma, sınırların belirlenmesi ve ticaretin düzenlenmesini içeriyordu.
Gümrü Antlaşması, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla yapıldı.
Antlaşma, Ermenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk uluslararası anlaşmalardan biriydi.
Gümrü Antlaşması, iki ülke arasındaki sınırların kesinleştirilmesini sağladı.
 • Ermeniler ile TBMM arasında Lozan Antlaşması da imzalandı.
 • Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası tanınmasını sağladı.
 • Antlaşma, Türkiye ve Ermenistan arasındaki sınırları belirledi.
 • TBMM ile Ermenistan arasındaki antlaşma, diplomatik ilişkilerin kurulmasını sağladı.
 • Lozan Antlaşması, Türkiye’nin egemenlik haklarını güvence altına aldı.

Ermeniler ile TBMM arasında hangi antlaşma imzalandı?

Ermeniler ile TBMM arasında 1920 yılında imzalanan antlaşma, Gümrü Antlaşması olarak bilinir. Bu antlaşma, Türkiye’nin bağımsızlığını kazandığı dönemde imzalanmıştır ve Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırları belirlemiştir.

Antlaşma Adı Antlaşma Tarihi Antlaşmanın Konusu
Kars Antlaşması 13 Ekim 1921 Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırların belirlenmesi ve ilişkilerin düzenlenmesi.
Moskova Antlaşması 16 Mart 1921 Ermenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ve sınırlarını belirleyen bir antlaşma.
Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923 Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların kesin olarak belirlenmesi.

Ermeniler ile TBMM arasında hangi konularda anlaşmazlık yaşandı?

Ermeniler ile TBMM arasında birçok konuda anlaşmazlık yaşanmıştır. Bunlardan en önemlisi, Ermeni Soykırımı olarak bilinen olaydır. Ermeniler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan soykırımı tanımak ve tazminat talep etmek istemişlerdir. Ancak, TBMM bu olayı inkar etmiş ve anlaşmazlık yaşanmıştır.

 • 1915 Ermeni Tehciri: TBMM ve Ermeniler arasında büyük anlaşmazlık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermeni nüfusunu tehcir etme politikasıyla başladı. TBMM, Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu’ndan Rusya’ya karşı isyan tehdidi olduğunu düşünerek tehcir kararı aldı. Ancak bu karar sonucunda binlerce Ermeni öldü ve sürgün edildi. Ermeniler, bu olayın soykırım olduğunu iddia ederken, TBMM bu iddiaları reddetmektedir.
 • Ermeni Soykırımı İddiaları: Ermeniler, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1915 yılında Ermenilere karşı soykırım uyguladığını iddia etmektedir. Bu iddialar, TBMM tarafından reddedilmektedir. TBMM, tehcir politikasının Rus işgaline karşı alınmış bir önlem olduğunu savunmaktadır.
 • Toprak Talepleri: TBMM’nin kurulmasıyla birlikte, Ermenilerin yaşadığı bölgelerdeki topraklar üzerinde anlaşmazlık yaşandı. Ermeniler, kendi devletlerini kurmak için bu toprakları talep etti. Ancak TBMM, bu talepleri reddederek, Türkiye’nin sınırlarını belirlemek için çeşitli antlaşmalar yapmayı tercih etti.

Ermeniler ile TBMM arasında hangi dönemde ilişkiler gelişti?

Ermeniler ile TBMM arasındaki ilişkiler, Türkiye’nin bağımsızlığını kazandığı dönemde gelişmiştir. 1920’lerde Gümrü Antlaşması imzalanmış ve iki taraf arasında sınırlar belirlenmiştir. Ancak, sonraki yıllarda anlaşmazlıklar ve çatışmalar yaşanmıştır.

 1. 1919-1920: TBMM’nin kurulmasıyla birlikte Ermenilerin de temsil edildiği ilk dönemdir.
 2. 1920-1923: Türkiye-Ermenistan arasında Kars Antlaşması’nın imzalanmasıyla ilişkiler gelişmiştir.
 3. 1923-1950: Cumhuriyet döneminde Ermenilerin azınlık haklarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
 4. 1950-1980: Soğuk Savaş döneminde Türkiye-Ermenistan ilişkileri gerilimli bir süreç yaşamıştır.
 5. 1980-günümüz: Son dönemde Ermenistan’ın Dağlık Karabağ sorunu ve soykırım iddiaları nedeniyle ilişkiler gerilmiştir.

Ermeniler ile TBMM arasında hangi dönemde çatışmalar yaşandı?

Ermeniler ile TBMM arasındaki çatışmalar, Türkiye’nin bağımsızlığını kazandığı dönemden itibaren başlamıştır. Özellikle 1915 yılında Ermeni Soykırımı olarak bilinen olaylar yaşanmış ve bu dönemde büyük çatışmalar gerçekleşmiştir. Sonraki yıllarda da anlaşmazlıklar ve çatışmalar devam etmiştir.

Ermeni Tehcir Kanunu Ermeni Soykırımı Ermeni Terör Örgütleri
1915 1915-1923 1960’lar – Günümüz
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermeni nüfusunun Anadolu’dan göç ettirilmesini öngören kanun. Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni halkına yönelik soykırım ve kitlesel öldürmeler. Ermeni terör örgütleri, Türkiye’de ve yurt dışında saldırılar düzenlemiş, çatışmalara neden olmuştur.

Ermeniler ile TBMM arasında hangi tarihlerde görüşmeler yapıldı?

Ermeniler ile TBMM arasında görüşmeler, Türkiye’nin bağımsızlığını kazandığı dönemde yapılmıştır. Bu görüşmeler, 1920’lerde gerçekleşmiş ve Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Ancak, sonraki yıllarda da görüşmeler devam etmiş ve anlaşmazlıklar çözülmeye çalışılmıştır.

Ermeniler ile TBMM arasında görüşmeler 2009-2010 yılları arasında yapılmıştır.

Ermeniler ile TBMM arasında hangi belgeler imzalandı?

Ermeniler ile TBMM arasında imzalanan en önemli belge, 1920 yılında imzalanan Gümrü Antlaşmasıdır. Bu antlaşma, Türkiye’nin bağımsızlığını kazandığı dönemde imzalanmış ve iki taraf arasındaki sınırları belirlemiştir. Ayrıca, sonraki yıllarda da çeşitli belgeler imzalanmış ve görüşmeler yapılmıştır.

Ermeniler ile TBMM arasında Lozan Antlaşması ve Kars Antlaşması gibi önemli belgeler imzalandı.

Ermeniler ile TBMM arasında hangi anlaşmalar yapıldı?

Ermeniler ile TBMM arasında yapılan en önemli anlaşma, 1920 yılında imzalanan Gümrü Antlaşmasıdır. Bu antlaşma, Türkiye’nin bağımsızlığını kazandığı dönemde imzalanmış ve iki taraf arasındaki sınırları belirlemiştir. Ayrıca, sonraki yıllarda da çeşitli anlaşmalar yapılmış ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Lozan Antlaşması

Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti arasında 23 Ekim 1923 tarihinde imzalanan bir anlaşmadır. Bu antlaşma ile Türkiye-Ermenistan sınırları belirlenmiş ve diplomatik ilişkiler kurulmuştur.

Armenia-Turkey Protokolleri

Armenia-Turkey Protokolleri, 10 Ekim 2009 tarihinde İsviçre’nin Zürih şehrinde imzalanan bir dizi anlaşmadır. Bu protokoller ile Ermenistan ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi, sınırların açılması ve ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Ermenistan-Türkiye Anlaşması

Ermenistan-Türkiye Anlaşması, 31 Mayıs 1920 tarihinde imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşma ile Türkiye ve Ermenistan arasında barış sağlanmış ve diplomatik ilişkiler kurulmuştur. Ancak bu anlaşmanın uygulanması sırasında çeşitli sorunlar yaşanmış ve sonuçta anlaşma yürürlükten kaldırılmıştır.